Công ty TNHH xuất nhập khẩu Châu Tuấn Công ty TNHH xuất nhập khẩu Châu Tuấn
Loại: Biệt thự Trạng thái:
Số Block: Số tầng:
Quy mô:4,94ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:219 Ngày hoàn thành:
Công ty TNHH xuất nhập khẩu Châu Tuấn Công ty TNHH xuất nhập khẩu Châu Tuấn
Loại: Biệt thự
Trạng thái:
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:4,94ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:219
Ngày hoàn thành:
1