CT CP Đầu tư XD và PT Đông Dương CT CP Đầu tư XD và PT Đông Dương
Loại: Biệt thự Trạng thái:
Số Block: Số tầng:
Quy mô:6,4ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
CT CP Đầu tư XD và PT Đông Dương CT CP Đầu tư XD và PT Đông Dương
Loại: Biệt thự
Trạng thái:
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:6,4ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:
1