Phòng ngủ: Pháp lý:
Nhu cầu: , Loại:
Tầng: Tòa:
Hướng ban công: Phòng wc:
Diện tích:130m2
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích: 130m2
Phòng ngủ:
Phòng wc:
Tầng:
Pháp lý:
Nhu cầu: ,
Loại:
3