Showing 61–72 of 75 results

Giá: 9.5 tr/m2
 • 38x20 m (760 m2)
 • PN
 • WC
Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 9xx
 • 5×20 m (100 m2)
 • PN
 • WC
Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 1 tỷ 850 triệu
 • 94m2
 • PN
 • WC
đường 26/3 TP Hà Tĩnh
Giá: 1.1 tỷ
 • 11.136,4 m2
 • PN
 • WC
Đức Lĩnh, Vũ Quang, Hà Tĩnh
Giá: 12xx
 • 48.897.1 m2
 • PN
 • WC
Bắc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 730,000,000
 • 1 PN
 • WC
Giá: 1.1 tỷ
 • 3.6 ha
 • PN
 • WC
Thạch Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 7xx
 • 31.028,6 m2
 • PN
 • WC
Nam Hương, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 6xx
 • 1.7 ha
 • PN
 • WC
Nam Hương, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 2.2 tỷ
 • PN
 • WC
Hà Linh, Hương Khê, Hà Tĩnh
3