Showing 37–48 of 75 results

Giá: 3 triệu/ m2
 • 340m2
 • PN
 • WC
Đường Tỉnh Lộ 17
Giá: 7xx
 • 144
 • PN
 • WC
Đông Tân Học, Thạch Hạ, Hà Tĩnh
Giá: 1.5tr/m2
 • 600
 • PN
 • WC
Tân Lâm Hương, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 8xx
 • 365.5
 • PN
 • WC
Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 750
 • 264.2
 • PN
 • WC
Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 620
 • 209.38
 • PN
 • WC
Ngõ 394 Mai Thúc Loan, Thạch Hưng, Hà Tĩnh
Giá: 2.x tỷ
 • 8 x 25.5 m (204 m2)
 • PN
 • WC
Thạch Linh, TP Hà Tĩnh
Giá:
 • 190
 • PN
 • WC
Thạch Môn, Hà Tĩnh
Giá: 730
 • 154
 • PN
 • WC
Thạch Tân, Hà Tĩnh
Giá: 375
 • 149
 • PN
 • WC
Tân Hòa, Thạch Tân, Hà Tĩnh
Giá: 6xx
 • 6.3x22.7 m (133.1 m2)
 • PN
 • WC
Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh
3