Showing 37–48 of 112 results

Giá: 3 tỷ
 • 117.8
 • PN
 • WC
Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh
Giá: 2.x tỷ
 • 180 m2
 • PN
 • WC
đường Nguyễn Trung Thiên, Thạch Quý, TP Hà Tĩnh
Giá: 3.x tỷ
 • 11×22 m (242 m2)
 • PN
 • WC
mặt tiền đường Quang Trung, đã có nhà cấp 4 trên đất
Giá: 2x triệu/m2
 • 6.67x22.57 (hậu rộng 10.38) (~260 m2)
 • PN
 • WC
Nguyễn Công Trứ, Tân Giang, TP Hà Tĩnh
Giá: 19xx
 • 537
 • PN
 • WC
Thạch Tiến, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 1.x tỷ
 • 6x20 m (120 m2)
 • PN
 • WC
Thạch Vĩnh, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 7xx
 • 7.5x20 (150 m2), 7.5x18.5 (138.75 m2)
 • PN
 • WC
Thạch Hưng, Hà Tĩnh
Giá: 9xx
 • 8×27 m (216 m2)
 • PN
 • WC
ngõ 304 Vũ Quang, Thạch Linh, TP HT.
Giá: 13xx
 • PN
 • WC
ngõ 338 Vũ Quang, Thạch Linh, TP HT
Giá: 6xx
 • 7.5x16 (120 m2) 
 • PN
 • WC
Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 6xx
 • 7x17 m (119 m2)
 • PN
 • WC
Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 6xx
 • 111.9
 • PN
 • WC
Ngõ 24 đường Xuân Diệu, Bắc Hà, Hà Tĩnh
3