Showing 25–36 of 75 results

Giá: 19xx
 • 537
 • PN
 • WC
Thạch Tiến, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 9xx
 • 8×27 m (216 m2)
 • PN
 • WC
ngõ 304 Vũ Quang, Thạch Linh, TP HT.
Giá: 13xx
 • PN
 • WC
ngõ 338 Vũ Quang, Thạch Linh, TP HT
Giá: 6xx
 • 7x17 m (119 m2)
 • PN
 • WC
Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 6xx
 • 111.9
 • PN
 • WC
Ngõ 24 đường Xuân Diệu, Bắc Hà, Hà Tĩnh
Giá: 14xx
 • 131.9
 • PN
 • WC
Thạch Trung, Hà Tĩnh
Giá: 780 triệu
 • 157.5
 • PN
 • WC
Tây Tân Học, Thạch Hạ, Hà Tĩnh
Giá: liên hệ
 • 9x18 (162 m2)
 • PN
 • WC
đường Hà Hoàng, Thạch Trung, TP Hà Tĩnh
Giá: 1.x tỷ
 • 164.2
 • PN
 • WC
Hải Thượng Lãn Ông, Tp Hà Tĩnh
Giá: 7xx
 • 7.5 x 20 m (150 m2)
 • PN
 • WC
Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Giá: 16 triệu/ m2
 • 126m2
 • PN
 • WC
Khu Sông Đà, Phường Trần Phú
Giá: 1.2x tỷ
 • 7.5 x 20 m (142.5 m2)
 • PN
 • WC
Khu Sông Đà, Trần Phú, Hà Tĩnh
3