Showing 13–24 of 75 results

Giá: 12xx
 • 10x25 m (250 m2)
 • PN
 • WC
Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: liên hệ
 • + Lô 1: 9x20 m (180 m2)
 • PN
 • WC
Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 4xx
 • 7x20 m (140 m2)
 • PN
 • WC
Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 5xx
 • PN
 • WC
Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 900
 • 256
 • PN
 • WC
Thạch Lưu, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 13xx tr
 • 7.5×20 m (150 m2)
 • PN
 • WC
đường Nam Ngạn, P. Văn Yên, TP Hà Tĩnh
Giá: 3 tỷ
 • 117.8
 • PN
 • WC
Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh
Giá: 2.x tỷ
 • 180 m2
 • PN
 • WC
đường Nguyễn Trung Thiên, Thạch Quý, TP Hà Tĩnh
Giá: 3.x tỷ
 • 11×22 m (242 m2)
 • PN
 • WC
mặt tiền đường Quang Trung, đã có nhà cấp 4 trên đất
3