Showing 1–12 of 45 results

Giá:
 • 58 - 68m2
 • 2 PN
 • WC
Vinhomes New Center
Giá: 1 tỷ 350 triệu
 • 61,94m2
 • 2 PN
 • 2 WC
Vinhomes New Center
Giá: 1,2 tỷ
 • Số căn hộ: 01
 • Mật độ xây dựng:
Vincom New Center
Giá:
 • 180.5
 • PN
 • WC
Tây Tân Học, Thạch Hạ, Hà Tĩnh
Giá: 6xx
 • 8x20 m (160 m2)
 • PN
 • WC
Đại Nài, Hà Tĩnh
Giá: 1,6 tỷ
 • 150
 • PN
 • WC
Nguyễn Huy Oánh, TP Hà Tĩnh
Giá: 4xx
 • 7x20 m (140 m2)
 • PN
 • WC
Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 5xx
 • PN
 • WC
Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 900
 • 256
 • PN
 • WC
Thạch Lưu, Thạch Hà, Hà Tĩnh
3