Showing 1–12 of 78 results

Giá: 9xx
 • 10x18m (nở hậu rộng 14.93m) (196 m2)
 • PN
 • WC
Thạch Bình, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá:
 • 180.5
 • PN
 • WC
Tây Tân Học, Thạch Hạ, Hà Tĩnh
Giá: 2.x tỷ
 • DT: 9.08x23.09m (vát góc 1.52m) (258 m2)
 • PN
 • WC
Thạch Linh, TP Hà Tĩnh
Giá: 8xx
 • 8x21m (160 m2) (70 m2 đất ở, 90m2 đất trồng cây lâu năm)
 • PN
 • WC
Thạch Quý, Hà Tĩnh
Giá: 8xx
 • 90 m2
 • PN
 • WC
Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Giá: 9xx triệu
 • 7,5x20m (150m2)
 • PN
 • WC
Tổ dân phố 2, thị trấn Thạch Hà, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 6xx
 • 8x20 m (160 m2)
 • PN
 • WC
Đại Nài, Hà Tĩnh
Giá: 4tr/m2
 • 10m×34m (340 m2)
 • PN
 • WC
Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh
3