Hiển thị tất cả 12 kết quả

Giá: 1,x tỷ
Diện tích: 37025m2
Hướng:
Đường rộng: 15m
Địa chỉ: Thạch Hương
Giá: 7xx
Diện tích: 31.028,6 m2
Hướng:
Đường rộng:
Địa chỉ: Nam Hương, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá:
Diện tích: 15 ha
Hướng:
Đường rộng:
Địa chỉ: Nam Hương, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 12xx
Diện tích: 48.897.1 m2
Hướng:
Đường rộng:
Địa chỉ: Bắc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 1.1 tỷ
Diện tích: 3.6 ha
Hướng:
Đường rộng:
Địa chỉ: Thạch Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 6xx
Diện tích: 1.7 ha
Hướng:
Đường rộng:
Địa chỉ: Nam Hương, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 1.1 tỷ
Diện tích: 11.136,4 m2
Hướng:
Đường rộng:
Địa chỉ: Đức Lĩnh, Vũ Quang, Hà Tĩnh
Giá: 4xx
Diện tích: 20.832.4 m2
Hướng:
Đường rộng:
Địa chỉ:
Giá: 2 tỷ
Diện tích: 13.000 m2
Hướng:
Đường rộng:
Địa chỉ: Kỳ Tiến, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Giá: 3.8 tỷ
Diện tích: 139000
Hướng:
Đường rộng:
Địa chỉ: Ngọc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 700 triệu
Diện tích: 7240m2
Hướng:
Đường rộng:
Địa chỉ: xã Thọ Điền huyện Vũ Quang
Giá: 730,000,000
Diện tích:
Hướng:
Đường rộng:
Địa chỉ:
1