Showing 1–12 of 13 results

Giá: 5.2 tỷ
 • 81.231 m2 (8,1 ha)
 • PN
 • WC
Kỳ Trung, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Giá: 3.8 tỷ
 • 139000
 • PN
 • WC
Ngọc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 1.1 tỷ
 • 11.136,4 m2
 • PN
 • WC
Đức Lĩnh, Vũ Quang, Hà Tĩnh
Giá: 12xx
 • 48.897.1 m2
 • PN
 • WC
Bắc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 730,000,000
 • 1 PN
 • WC
Giá: 1.1 tỷ
 • 3.6 ha
 • PN
 • WC
Thạch Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 7xx
 • 31.028,6 m2
 • PN
 • WC
Nam Hương, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 6xx
 • 1.7 ha
 • PN
 • WC
Nam Hương, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: Thoả thuận
 • PN
 • WC
Xã Bắc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh
3