Showing all 4 results

Giá: 3.8 tỷ
  • 139000
  • PN
  • WC
Ngọc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 730,000,000
  • 1 PN
  • WC
Giá: 700 triệu
  • 7240m2
  • PN
  • WC
xã Thọ Điền huyện Vũ Quang
3