Phòng ngủ: Pháp lý: bìa đỏ 50 năm
Nhu cầu: Loại: Trang trại
Tầng: Tòa:
Hướng ban công: Phòng wc:
Diện tích:81.231 m2 (8,1 ha)
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích: 81.231 m2 (8,1 ha)
Phòng ngủ:
Phòng wc:
Tầng:
Pháp lý: bìa đỏ 50 năm
Nhu cầu:
Loại: Trang trại
3