Showing 49–60 of 81 results

Giá: 5xx
 • 6,14 × 23,79 m (146 m2)
 • PN
 • WC
Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 1.x tỷ
 • 164.2
 • PN
 • WC
Hải Thượng Lãn Ông, Tp Hà Tĩnh
Giá: 9xx
 • 10x20 (200m2) (2 mặt tiền)
 • PN
 • WC
Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 1.x tỷ
 • 8x20 (160 m2)
 • PN
 • WC
Thạch Trung, Hà Tĩnh
Giá: 7xx
 • 7.5 x 20 m (150 m2)
 • PN
 • WC
Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Giá: 16 triệu/ m2
 • 126m2
 • PN
 • WC
Khu Sông Đà, Phường Trần Phú
Giá: 1.2x tỷ
 • 7.5 x 20 m (142.5 m2)
 • PN
 • WC
Khu Sông Đà, Trần Phú, Hà Tĩnh
Giá: 3 triệu/ m2
 • 340m2
 • PN
 • WC
Đường Tỉnh Lộ 17
Giá: 7xx
 • 144
 • PN
 • WC
Đông Tân Học, Thạch Hạ, Hà Tĩnh
Giá: 1.5tr/m2
 • 600
 • PN
 • WC
Tân Lâm Hương, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 8xx
 • 365.5
 • PN
 • WC
Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 750
 • 264.2
 • PN
 • WC
Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh
3