Showing 37–48 of 81 results

Giá: 1.x tỷ
 • 6x20 m (120 m2)
 • PN
 • WC
Thạch Vĩnh, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 7xx
 • 7.5x20 (150 m2), 7.5x18.5 (138.75 m2)
 • PN
 • WC
Thạch Hưng, Hà Tĩnh
Giá: 9xx
 • 8×27 m (216 m2)
 • PN
 • WC
ngõ 304 Vũ Quang, Thạch Linh, TP HT.
Giá: 13xx
 • PN
 • WC
ngõ 338 Vũ Quang, Thạch Linh, TP HT
Giá: 6xx
 • 7.5x16 (120 m2) 
 • PN
 • WC
Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 6xx
 • 7x17 m (119 m2)
 • PN
 • WC
Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 6xx
 • 111.9
 • PN
 • WC
Ngõ 24 đường Xuân Diệu, Bắc Hà, Hà Tĩnh
Giá: 400k/m2
 • 12x33 (378 m2)
 • PN
 • WC
Phú Phong, Hương Khê, Hà Tĩnh
Giá: 14xx
 • 131.9
 • PN
 • WC
Thạch Trung, Hà Tĩnh
Giá: 780 triệu
 • 157.5
 • PN
 • WC
Tây Tân Học, Thạch Hạ, Hà Tĩnh
Giá: liên hệ
 • 9x18 (162 m2)
 • PN
 • WC
đường Hà Hoàng, Thạch Trung, TP Hà Tĩnh
Giá: 1.x tỷ
 • 7x18 m (126 m2)
 • PN
 • WC
Phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh
3