Showing 13–24 of 81 results

Giá: 6xx
 • 6x16m
 • PN
 • WC
Thạch Trung, Hà Tĩnh
Giá: 1,6 tỷ
 • 150
 • PN
 • WC
Nguyễn Huy Oánh, TP Hà Tĩnh
Giá: 5xx
 • 5×18 m
 • PN
 • WC
Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 4.x tr/m2
 • 11x22,6m (264 m2)
 • PN
 • WC
Thị trấn Thạch Hà, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 12xx
 • 10x25 m (250 m2)
 • PN
 • WC
Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 6xx
 • 9x20 (hậu 7.5m) (159.5 m2)
 • PN
 • WC
Thạch Linh, TP Hà Tĩnh
Giá: liên hệ
 • + Lô 1: 9x20 m (180 m2)
 • PN
 • WC
Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 3.x tỷ
 • 8x20m (160 m2) 
 • PN
 • WC
Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 4xx
 • 7x20 m (140 m2)
 • PN
 • WC
Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 5xx
 • PN
 • WC
Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh
3