Showing 1–12 of 62 results

Giá: 9xx
 • 10x18m (nở hậu rộng 14.93m) (196 m2)
 • PN
 • WC
Thạch Bình, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá:
 • 180.5
 • PN
 • WC
Tây Tân Học, Thạch Hạ, Hà Tĩnh
Giá: 8xx
 • 90 m2
 • PN
 • WC
Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Giá: 6xx
 • 8x20 m (160 m2)
 • PN
 • WC
Đại Nài, Hà Tĩnh
Giá: 4tr/m2
 • 10m×34m (340 m2)
 • PN
 • WC
Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giá: 6xx
 • 6x16m
 • PN
 • WC
Thạch Trung, Hà Tĩnh
Giá: 1,6 tỷ
 • 150
 • PN
 • WC
Nguyễn Huy Oánh, TP Hà Tĩnh
Giá: 5xx
 • 5×18 m
 • PN
 • WC
Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh
3