Hiển thị 1–20 của 133 kết quả

Giá: 1,x tỷ
Diện tích: 296,4m2
Hướng:
Đường rộng:
Địa chỉ: Thạch hạ
Giá: 2,x tỷ
Diện tích: 260m2
Hướng: Bắc
Đường rộng: 7
Địa chỉ: đường Phú hào- hà Huy Tập
Giá: 2,x tỷ
Diện tích: 100m2
Hướng: Tây
Đường rộng: 9m
Địa chỉ: đường Nguyễn Xí
Giá: 1,x tỷ
Diện tích: 168m2
Hướng: Nam
Đường rộng: 12
Địa chỉ: Thạch Hưng
Giá: 4,x tỷ
Diện tích: 120m2
Hướng:
Đường rộng: 17
Địa chỉ: đường Hà Huy Tập
Giá: 1,x tỷ
Diện tích: 180m2
Hướng: Bắc
Đường rộng: 7
Địa chỉ: Ngõ 120 đường Hà Hoàng
Giá: 1,x tỷ
Diện tích: 100m2
Hướng:
Đường rộng: 12
Địa chỉ: Ngõ 7 đường Phú Hào
Giá: 3,x tỷ
Diện tích: 143,1
Hướng: Tây bắc
Đường rộng:
Địa chỉ: Phường Nam Hà
Giá: 670tr
Diện tích: 99,5 m2
Hướng: Tây bắc
Đường rộng: 6
Địa chỉ: Thạch Quý
Giá: 1,x tỷ
Diện tích: 82,3m2
Hướng:
Đường rộng: 4
Địa chỉ: Ngõ 13 Hải thượng
Giá: 4,x tỷ
Diện tích: 983
Hướng:
Đường rộng:
Địa chỉ: Thạch Hạ
Giá: 1,x tỷ
Diện tích: 260m2
Hướng: Đông bắc
Đường rộng:
Địa chỉ: Thạch Tân
Giá: 1,x tỷ
Diện tích: 123,5
Hướng:
Đường rộng: 6
Địa chỉ: Phường Văn Yên
Giá: 1,x tỷ
Diện tích: 155
Hướng:
Đường rộng:
Địa chỉ: Lê Bá Cảnh
Giá: 1.x tỷ
Diện tích: 130m2
Hướng:
Đường rộng: 15
Địa chỉ: Phường Văn Yên
Giá: 1,x tỷ
Diện tích: 224,3 m2
Hướng: Tây bắc
Đường rộng: 8
Địa chỉ: Xóm 17 Thạch Tân
Giá: 3,x tỷ
Diện tích: 213
Hướng: Tây
Đường rộng: 6
Địa chỉ: Ngõ 15 Trần Phú
Giá: 2,x tỷ
Diện tích: 316m2
Hướng: Bắc
Đường rộng:
Địa chỉ: Thạch Trung
Giá: 1,x tỷ
Diện tích: 149,2m2
Hướng: Tây
Đường rộng: 12
Địa chỉ: Tân giang
Giá: 1,x tỷ
Diện tích: 231,4m2
Hướng: Đông Nam
Đường rộng: 12
Địa chỉ: Thạch Bằng, Lộc Hà
1